Đông Trùng Hạ Thảo

Công Dụng

Tác dụng Đông Trùng Hạ Thảo: 

Các nghiên cứu y học và dược học đã chứng minh được các tác dụng sau đây của ĐTHT:

1-Chống lại tác dụng xấu của các tân dược đối với thận, thí dụ đối với độc tính của Cephalosporin A.
2-Bảo vệ thận trong trường hợp gặp tổn thương  do...

Xem chi tiết